ALGEMENE VOORWAARDEN

Het gebruik van de website en de daarop bevatte dienst vormt de aanvaarding van onderstaande algemene voorwaarden.

Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u een service gebruikt.

Privacy

Privacy van de klant staat bij ons voorop. Wij houden ons aan de Data Protection Act 1998. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

KLANTINFORMATIE

Om een goede reactie van ons te krijgen, moet u voorzichtig zijn bij het maken van een klantaccount. Dit zal helpen om elke vorm van dubbelzinnigheid te voorkomen. Goede informatie van de klant voordat hij overgaat tot het betalingsgedeelte is ook een must.

VARIATIES IN WEERGAVE

De geschatte basisparameters zoals gewicht, grootte, kleur, enz. worden samen met de foto’s op de website vermeld. Deze mogen niet als exacte specificaties worden beschouwd. Er kan enige variatie zijn in de foto’s en de betreffende producten. Suren Space kan naar eigen goeddunken een soortgelijk / alternatief product leveren om redenen of vereisten buiten haar controle.
We doen altijd ons best om de bijgewerkte informatie op de website van tijd tot tijd te verstrekken.

De beschikbaarheid en de prijzen van elk artikel dat op de website wordt weergegeven, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. En kan ook bij u in de buurt verschillen, afhankelijk van de locatie van het klantterrein.

We behouden ons het recht voor om de verkoop te beperken of verkoop aan wedeverkopers te verbieden. En is niet verantwoordelijk voor enige vorm van beschrijvende of fotografische fouten.

ONWETTIGE ACTIVITEITEN

Elk onrechtmatig gebruik van de site en haar diensten mag in geen geval worden gedaan, er zullen passende maatregelen worden genomen tegen de schuldigen of personen.
De onwettige activiteiten omvatten de opslag, distributie of overdracht van de websitegegevens voor elke vorm van persoonlijk of commercieel gebruik.
Dit is een website voor zakelijke doeleinden en mag niet worden gebruikt door kinderen met een volwassenheidsniveau dat lager is dan normaal.

KOPIEERRECHT

De inhoud van de website, met inbegrip van lay-outs, thema, achtergronden, knoppen, database, zijn alle auteursrechten van Suren Space Onrechtmatig gebruik van de productinformatie of gegevens van de website is niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Als u denkt dat uw werk is gebruikt op een manier die inbreuk op het auteursrecht vaststelt, of als uw beschermde intellectuele eigendomsrechten in ieder geval zijn beschadigd, zou het ideaal zijn als u het Suren Space op [email protected] vertelt.

VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene Voorwaarden stellen de volledige overeenkomst en het begrip tussen de gebruiker en Suren Space vast. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Bevoegdheid

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de Indiase wetgeving en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Jodhpur Jurisdiction.

Opheffing

Elke vorm van los gat in de handhaving van klantrechten genoemd in de ALGEMENE VOORWAARDEN door Suren Space mag niet worden beschouwd als een quitclaim/waiver tenzij een schriftelijke bevestiging door ons is verstrekt.
Voormelde algemene voorwaarden hebben geen invloed op de wettelijke rechten van een persoon.