WIE WE ZIJN

Ons website adres is: https://surenspace.com.

Bedankt voor uw bezoek aan Suren Space. Lees dit Privacybeleid en geef toestemming voor documenten om toestemming te hebben om onze diensten te gebruiken.

privacybeleid

bedrijf

Suren Space (hierna “Bedrijf” of “Wij” genoemd) respecteert uw veiligheid en is gericht en toegewijd om uw privacy te beschermen door de naleving van ons privacybeleid en alle relevante wetten wanneer u de site gebruikt op (.) en elk gerelateerd domein of website beheerd door Suren Space (de “Sites”), of Diensten (kort uitgelegd in de volgende paragraaf) verkregen via een van de websites , of zowel de Services als de Sites.

Suren Space biedt particulieren en bedrijven toegang tot diensten, aanvullende producten, producten en middelen, middelen en diensten die zij momenteel aanbiedt of in de komende toekomst kan aanbieden (hierna diensten genoemd) voor decor, meubilair, ontwerp, meubels en andere diensten en producten die zij momenteel aanbiedt of in de toekomst kan aanbieden.

Dit privacybeleid legt uit wat voor soort informatie we van u kunnen verzamelen of die u ons kunt geven wanneer u onze websites bezoekt of gebruik maakt van een van onze diensten en praktijken voor het verwerken, beschermen, onderhouden, openbaar maken en verzamelen van informatie.

Met betrekking tot relevante wetten zal het privacybeleid u op de hoogte stellen van alle specifieke en extra informatie en uw rechten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming met ingang van 25 mei 2018 (“AVG”).

Deze richtlijnen zijn geschikt voor de informatie die Suren Space van u kan verzamelen (of de richtlijn van GDPR de persoonsgegevens kan gebruiken) als u zich in de GDPR van de Europese Unie bevindt.

Volgens de GDPR-naleving wordt u gekenmerkt als een “Betrokkene” en Suren Space is een “Verwerkingsverantwoordelijke” voor alle persoonlijke gegevens die Suren Space verwerft en “Verwerkt” in overeenstemming met dit beleid.

Dit beleid is van toepassing op alle informatie die we verzamelen:

 • Op sites:

Onder de AVG is het beleid ook van toepassing op de Persoonsgegevens in de mate dat een persoon (u) als Betrokkene volgens de AVG de persoonsgegevens aanbiedt op de websites van alle Partners van Suren Space, die een dienst aanbieden die u registreert bij Suren Space-evenementen en deze partners in de mate dat Verwerkingsverantwoordelijken persoonlijke gegevens van deelnemers aan evenementen / deelnemers zouden delen met Suren Space.

 • In de tekst, e-mail en alle elektronische berichten tussen de Sites en u.
 • Via desktop, mobiele applicaties die u downloadt via de sites of met betrekking tot de diensten, die niet-browsergerelateerde interactie tussen de sites en u biedt.
 • Van derden, ongeacht of ze leveranciers of partners zijn.

Lees dit privacybeleid met veel aandacht voor onze praktijken en ons beleid met betrekking tot uw informatie en de manier waarop we deze beschouwen. Als u het niet eens bent met onze praktijken en ons beleid, is het enige middel van u om geen van onze diensten en sites te gebruiken. Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de diensten of sites, gaat u akkoord met ons (dit) privacybeleid.

Dit beleid van ons kan op elk moment veranderen. Uw voortgezet gebruik van onze diensten of sites na de door ons aangebrachte wijzigingen wordt beschouwd als de erkenning van die wijzigingen, dus ga regelmatig door het beleid om op de hoogte te zijn van de updates.

Kinderen jonger dan dertien jaar

 1. Onze sites zijn niet ontworpen voor iedereen die jonger is dan dertien jaar.
 2. Niemand jonger dan dertien jaar mag informatie op of aan sites aanbieden.
 3. We verzamelen nooit persoonlijke informatie van iemand die jonger is dan 13 jaar. Geef of gebruik geen informatie op onze sites of via geregistreerde functies van onze sites, gebruik geen enkele vorm van openbare of interactieve commentaarfuncties van onze sites, of geef informatie met betrekking tot u, waaronder adres, schermnaam, gebruikersnaam, telefoon, naam die u gebruikt, als u jonger bent dan dertien jaar.
 4. Als we te weten komen dat we persoonlijke informatie hebben ontvangen of verzameld van iedereen die jonger is dan dertien jaar zonder ouderlijke toestemming, zullen we de informatie verwijderen.

Als u denkt dat we informatie hebben over of van iemand die jonger is dan dertien jaar, neem dan contact op met [email protected]

Wettelijke grondslagen van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen

Onder de AVG mag alleen Suren Space de persoonsgegevens van de betrokkene wettelijk verwerken als Suren Space ten minste 1 van de 6 legitieme grondslagen heeft om persoonsgegevens te verwerken.

Vanaf nu is Suren Space onder de huidige versie van dit privacybeleid afhankelijk van ten hoogste 1 van de bijbehorende legitieme grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens onder de AVG

 • In het belang om uit te voeren volgens ten minste één wettige overeenkomst (overeenkomsten) met u, op grond van het wettelijke belang, met de inhoud van u waarin Suren Space de reden voor de verwerking van de persoonsgegevens van u overweegt, of de verwerking fundamenteel is voor welk doel dan ook en voor de persoonlijke belangen van uzelf als betrokkene, overtreft het doel van Suren Space om de persoonsgegevens van u te verwerken.

(Om u eraan te herinneren dat als u geen betrokkene bent die persoonlijke informatie aan Suren Space aanbiedt vanuit de Europese Unie, de AVG niet op u van toepassing is.)

Informatie die over u wordt verzameld en de methode waarmee we de informatie verzamelen

We verzamelen vele soorten informatie via en over de gebruikers van onze diensten en sites, waaronder informatie:

 • Waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals e-mailadres, naam, telefoonnummer of postadres

(“Persoonlijke informatie”);

 • Dit is de informatie over u, maar dit zal u individueel niet identificeren, zoals de functietitel, naam van de bedrijfsnaam; of/en
 • Over de door u gebruikte internetverbinding, de apparatuur die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze sites en eventuele gebruiksgegevens.

(Volgens de AVG verzamelt of verzamelt Suren Space persoonsgegevens van betrokkenen uit persoonsgegevens en EU-gegevens die als breder worden beschouwd en om informatie op te nemen met meer categorieën dan hoe we over het algemeen verwijzen naar persoonlijke informatie via dit huidige beleid. We zijn zeer specifiek bij het bespreken van GDPR en de activiteiten die we ondernemen met betrekking tot de persoonsgegevens onder de richtlijnen van GDPR.)

We verzamelen dit soort informatie:

 • Terwijl u het rechtstreeks aan ons verstrekt.
 • Automatisch wanneer u door de website navigeert met behulp van trackingtechnologieën en cookies die hieronder worden besproken en gedefinieerd.

De verzamelde informatie kan e-mailadres, gebruiksgegevens, informatie verzameld via cookies, IP-adressen en verschillende trackingtechnologieën omvatten.

 • Van de derden, bijvoorbeeld dienstverleners van derden, onze partners in het bedrijfsleven die we te goeder trouw hebben dat het delen of verstrekken van informatie volgens de toepasselijke wetgeving of die u toestemming hebt verleend aan ons of deze derden om de gegevens te gebruiken en te verzamelen.

Gegevens die u ons aanbiedt

De gegevens die we verzamelen via of op onze diensten of sites kunnen zijn:

 • Informatie die u verstrekt via de formulieren die u op onze sites invult. Dit omvat zonder informatie, beperking gegeven tijdens het abonneren op onze diensten en op het moment dat een probleem op onze sites wordt gemeld.
 • Kopieën en verslagen van de correspondentie met een e-mailadres in het geval u contact met ons hebt opgenomen.
 • Het antwoord dat u geeft op onze enquêtes die door ons wordt gevraagd om in te vullen voor onderzoeksdoeleinden.
 • Transactiegegevens die u via onze sites uitvoert, andere voltooiing van de bestellingen door u. U moet details van financiële informatie verstrekken voordat u een bestelling plaatst op onze sites.
 • De zoekopdrachten door u via de sites.
 • De informatie die u op onze sites hebt ingevoerd over de marketingactiviteiten die u hebt ingevoerd om diensten aan u aan te bieden.

U kunt ook informatie verstrekken die moet worden verzonden, gepubliceerd of weergegeven op de openbare ruimtes van onze sites of moet worden verzonden naar derden of gebruikers van onze sites (samen interactieve inhoud). De interactieve inhoud door u wordt verzonden of gepost naar anderen op het risico dat u neemt; wij zijn niet verantwoordelijk voor het afhandelen van de acties van andere gebruikers op de sites aan wie u de interactieve inhoud deelt. We kunnen dus geen enkele garantie garanderen dat de interactieve inhoud niet door onbevoegden zou worden gezien.

Cookies, technologieën, gebruiksgegevens en IP-adressen

Terwijl u communiceert en navigeert door onze diensten en sites, kunnen we automatisch bepaalde informatie van u verzamelen over de browse-acties, patronen, apparatuur die geen beperking omvat:

 • Informatie over de bezoeken die u op onze sites hebt afgelegd, waaronder logboeken, locatiegegevens, verkeersgegevens en communicatiegegevens en over de bronnen die u gebruikt om toegang te krijgen tot de sites.
 • Details over uw internetverbinding en de computer die u gebruikt, waaronder browsertype, IP-adres en besturingssysteem.

De informatie die we verzamelen zijn automatisch statistische gegevens en het herkent geen enkel individu. Bovendien helpt het om onze diensten en sites te verbeteren en ook om in de toekomst verbeterde gepersonaliseerde diensten te leveren door ons te helpen bij het uitvoeren van zaken als:

 1. Schat de grootte van het publiek en de gebruikspatronen.
 2. Sla informatie op met betrekking tot uw voorkeuren waarmee we onze sites kunnen aanpassen aan uw interesses.
 3. Zoekopdrachten van gebruikers worden sneller uitgevoerd.
 4. Om u te herkennen terwijl u onze sites opnieuw bezoekt
 5. Helpt bij het leveren van verbeterde diensten in de toekomst.

(De bovengenoemde informatie onder GDPR kan persoonsgegevens toevoegen, hoewel Suren Space over het algemeen niet probeert een van de personen te herkennen die verwachten ze te identificeren op het moment dat ze terugkeren naar sites om de beschreven ervaring van 2.to 5. hierboven vermeld te bieden of te verbeteren; hoewel deze informatie in de mate waarin deze informatie niet wordt gepseudonimiseerd of geanonimiseerd in de mate dat het niet meer identificeert als persoonlijke gegevens , We zullen voldoen aan de AVG om elke vorm van persoonsgegevens te verwerken.)

De technologieën die door ons worden gebruikt voor het automatisch verzamelen van gegevens kunnen zijn:

 • Browsercookies of -cookies

Dit is een bestand dat is mall geplaatst op de harde schijf van de computer. Als u de relevante instelling in uw browser activeert, kunt u cookies negeren. Als u deze instelling echter inschakelt, kunt u mogelijk niet door bepaalde delen van onze sites bladeren. Behalve als u uw programma-instelling hebt gebalanceerd met het doel dat het cookies zal weigeren, zou het systeem van onze sites cookies uitgeven op het moment dat u de browser op onze sites stuurt.

 • Flash-cookies:

Sommige functies van de sites gebruiken flashcookies of (lokaal opgeslagen objecten) om informatie op te slaan en te verzamelen over de navigatie en voorkeuren van u op onze sites. Vergelijkbare browserinstellingen beheren geen flashcookies omdat ze worden gebruikt voor de browsercookies. Om te weten hoe u de beveiligings- en privacy-instellingen van flashcookies beheert, kunt u kiezen hoe we uw informatie bekendmaken en gebruiken;

 • Webbakens

Onze e-mails en pagina’s van de sites kunnen kleine elektronische bestanden hebben waarvan bekend is dat ze webbakens zijn (ook wel een pixel, single-pixel gifs, tags en clear gifs genoemd) waarmee we bijvoorbeeld het aantal pagina’s of e-mails kunnen tellen dat door de gebruikers wordt bezocht of geopend en ook voor enkele andere gerelateerde statistieken met betrekking tot de website (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van bepaalde websites en het verifiëren van de server- en systeemintegriteit).

We verzamelen niet automatisch persoonlijke gegevens, maar we kunnen deze informatie koppelen aan de personeelsinformatie van u die we via andere bronnen verzamelen of die u ons geeft. De mate van informatie die we verzamelen via automatische gateway vormt echter onder de GDPR persoonsgegevens.

HOE SUREN SPACE GEBRUIK MAAKT VAN UW INFORMATIE

We maken gebruik van informatie die u ons geeft of die we over u verzamelen, waaronder alle soorten persoonlijke informatie:

 • Om u hun en sites inhoud te presenteren.
 • Om u de diensten, producten of informatie aan te bieden die u van ons vraagt.
 • Om andere doeleinden te voltooien waaraan u het geeft.
 • Om u op de hoogte te stellen van uw abonnementen, waaronder verlengingsmeldingen en vervaldatums.
 • Om onze verplichtingen voort te zetten en ook om de rechten af te dwingen die voortvloeien uit een van onze contracten tussen u en Suren Space, waaronder ook incasso en facturering vallen.
 • Om u te informeren over eventuele wijzigingen op onze sites of diensten of producten die wij via deze site aanbieden of aanbieden.
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze sites.
 • Suren Space zal het u ook beschrijven wanneer u de informatie geeft.
 • Alleen met uw toestemming.

We zullen nooit uw persoonlijke gegevens verkopen of aan anderen geven voor marketingdoeleinden of voor persoonlijk gebruik.

OPENBAARMAKING VAN DE INFORMATIE

We kunnen geaggregeerde en anonieme gegevens van onze abonnees en gebruikers en relevante andere informatie of gegevens die niemand zonder enige beperking herkennen voor doeleinden zoals productonderzoek, bekendmaken en verzamelen om betere diensten te verbeteren en te bieden en ook voor commerciële doeleinden.

We kunnen informatie vrijgeven die persoonlijk is en die we verzamelen of die door u wordt verstrekt, op dezelfde manier beschreven in het huidige privacybeleid, d.w.z. als volgt:

 • We delen uw informatie alleen met de vertrouwde en beveiligde derden zoals de partners en technologieleveranciers van ons bedrijf, waarin we een overeenkomst hebben om diensten aan te bieden in of in samenwerking met Suren Space-services die door het marketingonderzoek worden aangegeven, zoals de locatiekaart, Google Analytics en andere locatiesoftware, zoals betrouwbare gegevensdiensten en serviceaanbiedingen van SEO. We zijn toegewijd in het werken met partners en leveranciers die ook voldoen aan gelijke en vergelijkbare beschermende voordelen zoals vertrouwelijkheid en privacy.
 • We delen uw informatie alleen met vertrouwde derden die de functie voor ons zullen uitvoeren en met iemand die diensten aan Suren Space aanbiedt, zoals de IT-consultants, professionele adviseurs die ontwikkelings- en testwerkzaamheden uitvoeren aan Suren Space-technologiesystemen, mailing- en onderzoekshuizen, functiecoördinatoren die softwaresystemen omvatten voor het opbouwen van relatiebeheer van klanten. (bijv. salesforce.com, HubSpot en Marketo). Deze van de derden komen gelijke en soortgelijke beschermende verbintenissen van vertrouwelijkheid en privacy overeen en naleven deze na.
 • We hebben vanaf nu geen beperkte gelieerde bedrijven, maar naarmate ons bedrijf zich ontwikkelt, zullen we waarschijnlijk uw persoonlijke informatie delen met de vertrouwde gelieerde bedrijven om welke interne reden dan ook, voornamelijk voor operationele en zakelijke doeleinden. Naarmate we echter groeien of onze Suren Space-activiteiten ontwikkelen, kunnen we activa kopen of verkopen. In het geval dat een andere entiteit of organisatie Suren Space verwerft of fuseert, worden uw gegevens aan hen bekendgemaakt. Evenzo worden reorganisatie- en faillissementsprocedure’s tegen ons ingesteld of tegen ons ingediend, dergelijke informatie wordt beschouwd als een actief van ons en kan ook worden overgedragen of verkocht aan onze derden.
 • Wanneer dit nodig is, zal Suren Space de persoonsgegevens van u delen met derden om te voldoen aan de wettelijke verplichting; wanneer we vertrouwen hebben in de naleving van het toepasselijke fatsoen dat een relevante wet nodig heeft; op verzoek van autoriteiten van de overheid die een onderzoek uitvoeren; om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen of te verifiëren die beschikbaar zijn op [email protected] of ander relevant beleid; om fraude te beschermen en op te sporen; beveiligings- of technische kwetsbaarheden; Ik beveel om te antwoorden op de noodsituatie; anderszins om de veiligheid, rechten, beveiliging of eigendommen van derden van bezoekers, derden van Suren Space-websites of ons bedrijf en het publiek te beveiligen.
 • Het doel waarvoor u het hebt verstrekt. Bijvoorbeeld, dat u ons uw e-mailadres verstrekt om de e-mail van een vriend de functie van de sites te gebruiken, zouden we de volledige inhoud van die specifieke e-mail en uw e-mailadres naar de relevante ontvangers verzenden.
 • Om andere doeleinden door ons bekend te maken terwijl u de informatie presenteert of aanbiedt.
 • Met toestemming van jou.

Bij het delen van persoonsgegevens onder de richtlijnen van GDPR met de Partners van Suren Space, zal Suren Space op grond van passende GDPR-gegevensverwerkingsbijvoegingen en overeenkomsten voor het delen van gegevens het juiste karakter van de gegeven partijen met hun respectieve rollen van de GDPR-verordening (zoals de co-dataverzamelaars, gegevensverwerkers en verwerkingsverantwoordelijken)

We kunnen ook de persoonlijke informatie bekendmaken:

 • Om onze andere overeenkomsten en gebruiksvoorwaarden toe te passen of af te dwingen, waaronder incasso- en factureringsdoeleinden.
 • Als we openbaarmaking passend of belangrijk vinden om de veiligheid, rechten of het recht van Suren Space, onze klanten of anderen te waarborgen. Dit omvat de uitwisseling van informatie met andere organisaties en bedrijven met betrekking tot bescherming en fraude en vermindering van kredietrisico’ s.

DE BESLISSING OVER HOE WE UW GEGEVENS BEKENDMAKEN EN GEBRUIKEN

Wij streven ernaar om u beslissingen te geven met betrekking tot de persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Voor de gebruikers van Suren Space-sites en -diensten die zich buiten de Europese Unie bevinden waarop de AVG niet van toepassing is, hebben we de volgende praktijken en mechanismen gemaakt om u de bijbehorende controle over uw informatie te bieden:

 • Advertentie- en trackingtechnologieën

U kunt de browser aanpassen aan enkele browsercookies of alles weigeren, of u op de hoogte stellen wanneer de cookies worden verzonden. Om te weten hoe om te gaan met de instellingen van flashcookies, kunt u de instellingenpagina van flash player op de website van Adobe bezoeken. In het geval dat u cookies weigert of uitschakelt, houd er dan rekening mee dat sommige delen van onze sites niet toegankelijk voor u zijn of mogelijk niet goed werken.

 • Promotionele aanbiedingen van het bedrijf

Als u geen informatie wilt verstrekken die door het bedrijf zal worden gebruikt om derden of eigen diensten te promoten, als abonnee of accounthouder, kunt u op elk gewenst moment de nodige wijzigingen aanbrengen door in te loggen op de sites om aanpassingen aan uw profiel aan te brengen door de meest relevante vakjes uit te vinken of aan te vinken. De vorm waarin informatie door ons wordt verzameld of gegevens via houders van niet-account, kunnen we de praktijk veranderen die van toepassing is voor zover de wet vereist, bijvoorbeeld GDPR. Een persoon kan zich dus standaard aanmelden en afmelden door het toepasselijke vak te zien in de vorm waarmee de informatie of gegevens door ons worden verzameld.

 • Als u denkt dat u berichten ontvangt waarvan u denkt dat u geen toestemming hebt gegeven, kunt u ons op de hoogte stellen van uw zorgen en problemen door ons een e-mail te sturen op [email protected]
 • Stel dat we u hebben gemaild met betrekking tot promotie, kunt u ons op elk gewenst moment antwoorden via een e-mail met het verzoek om weggelaten te worden uit toekomstige e-maildistributies. De opt-out is niet van toepassing op de informatie die aan de organisatie wordt aangeboden vanwege garantieregistratie, productservice, productaankoop of andere transacties.

CORRIGEREN EN OPENEN VAN UW GEGEVENS

U kunt uw paar persoonlijke gegevens wijzigen en bekijken en dat kan door in te loggen op de sites en uw profielpagina te openen.

U kunt ons ook e-mailen op [email protected] om de door u aan ons verstrekte persoonlijke informatie te corrigeren, toegang te vragen en te verwijderen. In een paar gevallen is het echter niet mogelijk om de persoonlijke informatie van u volledig te verwijderen, behalve door het gebruikersaccount van u te verwijderen. Suren Space zou niet voldoen aan het verzoek om de informatie te wijzigen of te wijzigen in het geval we denken dat de wijziging in strijd is met de wettelijke of wettelijke vereisten en ertoe kan leiden dat de gegeven informatie onjuist is.

Als u de interactieve inhoud van u van onze sites verwijdert, maar de kopieën van de interactieve inhoud zullen hoogstwaarschijnlijk worden bekeken in gearchiveerde pagina’s en in de cache worden opgeslagen of het kan ook zijn opgeslagen of gekopieerd door sommige andere gebruikers van onze sites. Correct gebruik en toegang tot de informatie op de sites die ook interactieve inhoud bevatten, vallen onder de gebruiksvoorwaarden van Suren Space.

GDPR-PROCES OM DE RECHTEN VAN BETROKKENEN VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK UIT TE OEFENEN

Voor de gebruikers van onze sites en diensten waarvan het BBP relevant is voor de Europese Unie, hebben we de volgende praktijken en mechanismen gemaakt om u de bijbehorende controle over uw persoonsgegevens te bieden die persoonsgegevens met betrekking tot GDPR omvatten:

Wat zijn de rechten van uw privileges?

Volgens de wet, als uw persoonsgegevens of informatie die aan Suren Space worden aangeboden, onderworpen zijn aan de AVG van de Europese Unie, zijn er veel rechten van u wanneer deze betrekking hebben op uw persoonlijke gegevens of informatie. Verder advies en informatie over de rechten zal worden verkregen via de gegevensbeschermingsregulator van uw land.

Belangrijke kennisgeving: Wanneer de persoon contact met ons opneemt om de hieronder vermelde rechten uit te oefenen, is dit zeer cruciaal voor de beveiligingsverificatie of andere doeleinden, u maakt gebruik van een e-mailadres dat is gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens / persoonlijke informatie waarvoor u contact met ons opneemt,

 1. Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

U hebt het voorrecht om bezwaar te maken tegen het specifieke soort verwerking dat de verwerking van direct marketing omvat (bijvoorbeeld als u niet met potentiële kansen wilt worden bereikt).

De meest effectieve methode om HET RECHT UIT TE OEFENEN:

Als u bezwaar moet maken tegen een bepaalde verwerking, kunt u uw probleem op [email protected] gedetailleerde en specifieke informatie verstrekken met betrekking tot het bezwaar en de gevraagde actie.

 1. Rechten om geïnformeerd te worden

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over transparante, duidelijke en effectief begrijpelijke informatie over hoe SS de persoonsgegevens gebruikt en de rechten van u.

Dit is de reden waarom we ons bezighouden met het verstrekken van volledige informatie in het huidige privacybeleid en bovendien toegankelijk zijn als u informatie nodig heeft die u niet gelooft in dit privacybeleid.

Instructies om uw rechten te gebruiken: als er vragen zijn met betrekking tot het privacybeleid en hoe we de persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via [email protected] en geef gedetailleerde en specifieke vragen, SS zal uw vragen beantwoorden.

 1. Het voorrecht van toegang

U behoudt zich het recht voor om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens (in het geval SS deze verwerkt) en ook tot andere informatie met betrekking tot de privacypraktijken met betrekking tot de persoonsgegevens (precies zoals gegeven in het huidige privacybeleid).

Dit is om u ervan bewust te zijn en u kunt controleren wanneer we alleen informatie gebruiken volgens de GDPR-regels of andere relevante wetten voor gegevensbescherming.

Informatie om het recht uit te oefenen: Als u vragen heeft specifiek met betrekking tot uw persoonlijke gegevens / persoonlijke informatie en over hoe we deze gebruiken volgens de regels van de AVG of andere relevante wetten, kunt u uw vragen op [email protected] communiceren en gedetailleerde en specifieke vragen stellen en zullen we uw vragen beantwoorden.

 1. Het voorrecht tot rectificatie

U kunt uw gegevens laten corrigeren in het geval deze onvolledig of onnauwkeurig zijn.

De meest effectieve methode om het RECHT UIT TE OEFENEN:

Als u denkt dat uw persoonlijke gegevens of persoonlijke gegevens die via SS worden verwerkt onjuist zijn en deze moeten worden gecorrigeerd of bijgewerkt, neem dan contact met ons op via [email protected]

 1. Het voorrecht om te wissen

Dit wordt ook wel “het recht om vergeten te worden” genoemd of in eenvoudige zin, het maakt het mogelijk om de verwijdering of verwijdering van de persoonlijke gegevens / persoonlijke informatie te vragen wanneer er geen dwingende doeleinden voor ons zijn om het te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen wisrecht; het heeft ook uitzonderingen.

Instructies om het recht uit te oefenen: Als u niet wilt dat wij de persoonlijke gegevens / persoonlijke informatie van u verwerken of hebben, neem dan contact met ons op via [email protected]

(Opmerking: Volgens de AVG kan SS een triviale meting van informatie bevatten om een record bij te houden om aan uw verzoek te voldoen).

 1. Het recht om de verwerking te beperken

U hebt alle rechten om verder gebruik van de persoonsgegevens/persoonsgegevens die wij verwerken te onderdrukken of te blokkeren. Wanneer deze beperkt is tot verwerking, kunnen of kunnen wij de persoonsgegevens/persoonsgegevens opslaan, maar wij zullen de informatie niet verder gebruiken. We houden altijd lijsten bij van u die vragen om hun verdere informatie te blokkeren om er zeker van te zijn dat de beperking in de toekomst wordt verzorgd. Om duidelijkheid te krijgen, in het geval u dergelijke verzoeken doet, betekent dit niet dat wat er met uw persoonlijke gegevens / persoonlijke informatie wordt gedaan met de toestemming van u onwettig is.

Instructies om het recht uit te oefenen:

Als u SS niet langer hoeft te beperken tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens / persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via [email protected].

 1. Het recht op informatieoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens/persoonsgegevens voor eigen doeleinden te hergebruiken of te verkrijgen onder verschillende diensten. U besluit bijvoorbeeld om over te stappen naar een andere leverancier van diensten, net als de diensten van SS waarop u zich hebt geabonneerd, zodat u uw persoonlijke gegevens / persoonlijke gegevens gemakkelijk via de IT-systemen kunt overdragen, verplaatsen, kopiëren, verplaatsen en veilig en veilig zonder gebruik te maken van is usability.

De meest effectieve methode om UW RECHT TE OEFENEN:

Als u onze hulp nodig heeft om de persoonlijke gegevens / persoonlijke informatie te exporteren voor overdraagbaarheid, neem dan contact met ons op via [email protected]

(Opmerking: We bewaren en verwerken de persoonlijke gegevens / persoonlijke informatie die u verwacht als u ook verzoekt om de verwerking te vergeten, te blokkeren of te beperken).

 1. Het recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop SS de persoonsgegevens/persoonsgegevens van u zal verwerken of verwerken met behulp van de nationale toezichthouder voor gegevensbescherming. Wij zijn in ieder geval van mening dat u ons eerst op [email protected] op de hoogte stelt, zodat wij de klacht direct kunnen behandelen.

Instructies om uw recht uit te oefenen: Als u een klacht wilt indienen bij SS, neem dan contact met ons op via [email protected]

 1. De optie om toestemming te verwijderen

Als er een toestemming is over hoe en wat SS met de persoonsgegevens/persoonsgegevens doet, heeft u de volledige mogelijkheid om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit omvat ook het recht om de toestemming voor ons te verwijderen of in te trekken door uw persoonlijke gegevens / persoonlijke gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Instructies om uw recht te oefenen:

Als u de toestemming van uw persoonsgegevens/ persoonsgegevens wilt intrekken om verder door SS te verwerken, neem dan contact met ons op via [email protected]

We gaan meestal over tot verzoeken om gratis persoonsgegevens/ persoonlijke informatie te verstrekken, maar we kunnen redelijke kosten in rekening brengen om de administratieve kosten van het aanbieden van de persoonlijke gegevens / persoonlijke informatie te beheren voor:

 • Buitensporige of ongegronde/ herhaalde eisen, of
 • Kopieën van vergelijkbare persoonsgegevens/persoonsgegevens. Als alternatief kan SS ook het recht hebben om de follow-up van het verzoek af te wijzen.

Houd er rekening mee dat u het verzoek goed in overweging moet nemen voordat u het indient. SS zal op zijn vroegst proberen te reageren. Meestal is dit minder dan 1 maand vanaf het moment dat we het verzoek van u ontvangen, maar als het langer duurt om het verzoek te behandelen, neemt SS contact met u op en zal u informeren.

Houd er rekening mee dat als de persoon een onbetaalde / betaalde abonnee van ons is, een paar soorten van de persoonlijke gegevens / persoonlijke informatie noodzakelijk zijn voor ons om de administratie bij te houden en ook door te gaan met uw account, ook op het abonnement van alle diensten waaraan de persoonlijke gegevens / persoonlijke informatie is gekoppeld.

Als uw persoonlijke gegevens / persoonlijke informatie in dat geval niet meer door SS mogen worden gebruikt, kan het zijn dat u een account of abonnement moet beëindigen zonder enige vorm van terugbetaling om de toegang te beëindigen en ook het gebruik van sites en /of diensten waaraan de persoonlijke gegevens / persoonlijke informatie is gekoppeld.

We zullen ons inspannen om u te begeleiden bij dergelijke gevolgen van het verwijderen of beperken van de SS-mogelijkheid om de belangrijkste houding van abonnementen en accounts van verzoeken met betrekking tot persoonlijke informatie te behouden, bijvoorbeeld beperking, verwijdering, blokkering enz.

BEDRIJVEN BEWAREN PERSOONSGEGEVENS VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE AVG EN RELEVANTE TOEPASSELIJKE WETGEVING

We bewaren persoonsgegevens/persoonsgegevens alleen voor een tijd die we nodig achten om te gebruiken volgens de hierboven genoemde beschrijving anders om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en de legitieme belangen. Houd er rekening mee dat dit impliceert dat we bepaalde informatie van u kunnen bewaren na het stopzetten van de uwe om onze service te gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan de noodzakelijke wettelijke verplichtingen, zoals boekhoudkundige doeleinden of belasting.

Bij het bepalen van het relevante tijdstip om de persoonsgegevens/persoonsgegevens vast te stellen, te bewaren of te herzien, zal het bedrijf rekening houden met de volgende factoren:

 • Onze juridisch bindende rechten en plichten met betrekking tot betrokken gegevens;
 • Wettelijke verplichtingen volgens de toepasselijke wetgeving om informatie gedurende een bepaalde tijd of volgens de verwachte of lopende juridische stappen te bewaren;
 • Het legitieme belang van de bedrijven om het belang van de klant om de persoonsgegevens te controleren af te wegen tegen het rechtmatige doel van het bedrijf om de persoonsgegevens te verwerken;
 • Statuten van beperkingen op grond van de toepasselijke wetgeving(en);
 • Als u hebt gevraagd om de informatie te laten verwijderen; en
 • Richtlijnen van de toepasselijke autoriteiten inzake gegevensbescherming.

Anders zal het bedrijf, in overeenstemming met de AVG, de persoonlijke gegevens / persoonlijke informatie wissen als er geen wettelijke verplichting of wettelijke basis is om deze te verwerken of op te slaan.

Met betrekking tot andere informatie over het bedrijf, de diensten en sites en de AVG wordt verstrekt op GDPR FAQ van het bedrijf gevestigd op [email protected].

UW RECHTEN VOLGENS DE PRIVACYSTATUTEN VAN CALIFORNIË

Volgens de Civil Code Section of California § 1798.83 verleent de gebruikers van de bedrijven sites die inwoners zijn van Californië om bepaalde informatie met betrekking tot de openbaarmaking van hun persoonlijke gegevens aan de derden voor marketingdoeleinden. Om een soortgelijk verzoek in te dienen, kunt u ons een e-mail sturen op [email protected]

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Het bedrijf heeft maatregelen geïmplementeerd die bedoeld zijn om persoonlijke informatie te beveiligen door ongeoorloofde toegang of onopzettelijk verlies, openbaarmaking, gebruik en wijziging. Alle door u verstrekte gegevens zijn veilig beveiligd achter firewalls. De betalingstransacties worden versleuteld door SSL-technologie.

De veiligheid en beveiliging van de informatie hangt volledig af van de persoon. Wanneer het bedrijf u (of anders u hebt besloten) een geheim wachtwoord heeft gegeven om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de bedrijfssites, bent u volledig verantwoordelijk voor dit wachtwoord uiterst vertrouwelijk. Wij verzoeken u om uw wachtwoord nooit aan iemand bekend te maken. We verzoeken u om zeer voorzichtig te zijn bij het verstrekken van informatie op openbare ruimtes van sites, bijvoorbeeld prikborden. Elke vorm van informatie die door u wordt gedeeld in de openbare ruimtes kan worden gezien door andere gebruikers van de sites. De uitwisseling van informatie via internet is nooit volledig veilig. We doen ons best om uw gegevens te beveiligen. We kunnen echter geen enkele subsidie verlenen voor uw beveiliging die wordt verzonden op de bedrijfssite of via onze diensten. De overdracht van enige vorm van persoonlijke informatie moet op eigen risico worden gedeeld. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het omzeilen van beveiligingsmaatregelen en privacy-instellingen op onze sites of via de diensten.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID VAN HET BEDRIJF

Het zal ons beleid zijn om de wijzigingen in privacy die het bedrijf aanbrengt (op de huidige pagina) te plaatsen. Als het bedrijf wijzigingen aanbrengt in materialen over hoe om te gaan met de geheime informatie van de gebruiker, zal het bedrijf u per e-mail op de hoogte stellen van het primaire e-mailadres dat in het account van de gebruiker wordt vermeld of via een melding op de startpagina van de site. De datum waarop het privacybeleid voor het laatst is herzien, staat aan het einde van de pagina vermeld. U bent volledig verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat we u een tijdig actief en e-mailadres verstrekken dat aan u kan worden geleverd en ook voor het met tussenpozen bezoeken van de Sites en om het privacybeleid te controleren om op de hoogte te zijn van de wijzigingen.

CONTACTGEGEVENS

Om commentaar te geven of als u vragen heeft met betrekking tot het huidige privacybeleid of met betrekking tot de praktijken van onze privacy, wordt hierboven geen verzoek vermeld, mail uw vragen naar [email protected]

Bijgewerkt op 30 mei 2020